قوانین

قوانین و مقررات

رعایت نظم و مقررات آموزشی و پوشش اسلامی در طول برگزاری دوره آموزشی برای کلیه ی زبان آموزان الزامی است.
ثبت نام و شرکت در کلاس:
تغییر و تعیین روز و ساعت کلاس فقط تا قبل از شروع ترم و بر اساس تاریخ های اعلام شده از سوی مرکز آموزش میسر است و در صورت تکمیل ظرفیت کلاس ها،تغییر روز و ساعت امکان پذیر نیست.در صورت عدم قبولی هیچ گونه گواهی برای زبان آموز صادر نخواهد شد.
طبق تجربه زبان ‌آموزانی که به موسسه مراجعه می‌کنند نمی‌توانند به سادگی و سرعت از گرامرها و لغاتی که بلد هستند استفاده کنند بنابراین به همه توصیه می‌شود که از دورۀ اول شروع کنند در غیر اینصورت ممکن است پیشرفت مناسب را نداشته باشند. در ضمن این موسسه برای رسیدن به سطح آیلتس یا تافل تنها چهار ترم دارد بنابراین لزومی نیست که نگران زمان باشید.
 تعیین سطح
تعیین سطح به صورت حضوری و غیر حضوری توسط معلمان موسسه، انجام می شود.
 آزمون‌ها:
ابتدای هر جلسه کلاس حضوری، یک آزمون شامل سه سوال برگزار می‌شود.هر آزمون 10 نمره و کمترین نمرۀ کسب شده از آن 1 می باشد. به این ترتیب با برگزاری 10 آزمون 10 نمره‌ای نمرۀ کل از صد نمره محاسبه می‌شود و نمره کمتر از 60 رد می‌باشد که البته نیازی به گذراندن مجدد دوره نمی‌باشد و باید دوباره زبان‌آموز آزمون دهد.
 صدور مدرک:
در انتهای هر دوره بنا به درخواست زبان آموز، مدرک گذراندن آن دوره برای وی صادر می شود.